Pension Mixer Recap

Succesvolle Pensioenbijeenkomst van Guardian Group

De Pensioenbijeenkomst van de Guardian Group vond plaats afgelopen vrijdag, 12 mei, in de Ballroom van het Hyatt Regency Resort. De bedoeling van de bijeenkomst was om informatie te verschaffen en te delen met bedrijven die in 2012 een pensioenverzekering hebben afgesloten bij de Guardian Group toen de Pensioenwet in werking trad. Het doel van het evenement is bereikt, aangezien alle klanten die aanwezig waren een update hebben gekregen over de afgelopen 5 jaar, wat we ervan hebben geleerd en hoe de uitvoering van de Pensioenwet (LAP) vorm heeft gekregen door samenwerking en continu informatie te verstrekken aan alle medewerkers, zodat zij ook begrijpen wat het pensioen voor hen en hun familie betekent in de toekomst.

De Guardian Group wil continu informatie verstrekken om zo transparant mogelijk te blijven en voorlichting te geven over het thema pensioen. De Guardian Group wil graag een nauwe relatie behouden met zijn klanten, gebaseerd op goede communicatie en vertrouwen. Daarom kan iedereen die betrokken is bij het bedrijf en een pensioenverzekering heeft bij de Guardian Group altijd zijn verzoeken, vragen of twijfels vrijelijk uiten als zich een specifieke situatie voordoet om te proberen die samen op te lossen of om advies te vragen op welk niveau dan ook.

Het programma op deze dag was gevuld met goede sprekers, thema’s en scherpe vragen tijdens de ‘vraag en antwoord’-sessie. De heer Ruben Trappenberg was de ceremoniemeester en heeft het hele programma zeer professioneel geleid en alles werd volgens schema gedaan. De dynamiek en aandacht werden zeker gevoeld tijdens het hele evenement. De heer Diego Frankel, Algemeen Directeur van de Guardian Group, opende het programma met een presentatie over de groei van de portfolio van de Guardian Group op Aruba en in de regio en hoe het vertrouwen van de klanten laat zien dat de groep verder goede service moet blijven bieden. Alle collega’s van de afdelingen van Pensioen en Levensverzekering waren aanwezig om zo alle klanten persoonlijk te ontmoeten en hen de waardering te laten voelen als klanten van de Guardian Group.

De volgende spreker, de heer Rignald Martis, Directeur van Levens- en Personeelsvoorzieningen bij de Guardian Group, heeft uitleg gegeven over het belang van een goede administratie van het pensioencontract en heeft ook praktische voorbeelden gegeven over de punten waar de Directeurs Personeelszaken rekening mee moeten houden en waarom deze van belang zijn. De heer Johann Hosein, Directeur van Investeringen bij de Guardian Group, heeft uitleg gegeven over de investeringen van de pensioenpremies en hoe de wereldwijde economie effect heeft gehad in onze regio.

Ook heeft de heer Hosein uitgelegd wat voor rendement wij in de toekomst kunnen verwachten als de economie niet behoorlijk groeit. De Guardian Group investeert voornamelijk in lokale projecten en is conservatief in zijn investeringen en probeert zo min mogelijk risico’s te nemen. In de toekomst kunnen andere producten verwacht worden, die de klanten de mogelijkheid bieden om meer controle te hebben over de keuze van hun investeringen.

De heer Frank Snijders, Belasting Partner bij BDO-WTS, heeft een eenvoudige presentatie gegeven waarin hij de belastingvoordelen tijdens het opbouwen van een pensioen uitlegde en hij heeft ook informatie verstrekt over hoe men later, als men met pensioen gaat, goed voorbereid moet zijn bij het innen en betalen van de inkomstenbelasting. De heer Snijders heeft wat advies gegeven en een aantal berekeningen laten zien waarmee men rekening moet houden zodat men later niet verrast wordt. Als men op hetzelfde niveau wil blijven leven als men gewend is, dan is het raadzaam om meer geld te storten in het pensioenfonds zodat men later zowel belasting kan betalen, maar ook van zijn ouderdomspensioen kan genieten.

Tijdens het programma werden er twee videos met verklaringen afgespeeld: de eerste van een gepensioneerde die een beeld geeft van zijn leven met een laag pensioen en hoe hij iets extra’s had kunnen doen toen hij nog zijn pensioen kon opbouwen en de tweede van een weduwe van 42 jaar, hoe haar leven veranderde toen ze verantwoordelijk moest worden voor alle financiële zaken en hoe het weduwenpensioen kan helpen om op eigen benen te staan in plaats van depressief te worden of meer financiële problemen te krijgen. Het laatste thema was hoe men zijn pensioen kan regelen voordat men trouwt, tijdens en in geval van echtscheiding, en dit werd gepresenteerd door notaris mevrouw Hilde Rodriguez-Taekema.

Veel tips en informatie zijn verstrekt ter bewustwording voor alle stellen die gaan trouwen of juridisch een samenlevingscontract gaan afsluiten. Als laatste, tijdens de paneldiscussie, sloten twee deskundigen van de SIAD zich aan bij de sprekers. In veel van de gevallen waarin een vraag aan een van de sprekers werd gesteld, werd ook antwoord gegeven door meerdere panelleden, waardoor de antwoorden uiterst compleet waren.

De heer Diego Frankel heeft de bijeenkomst beëindigd door alle sprekers en klanten te bedanken voor hun aanwezigheid. Daarna was er nog een mogelijkheid tot netwerken en uitwisseling van ervaringen tijdens de Pensioenborrel van de Guardian Group. Iiedereen die deze dag met ons heeft gedeeld en een bijdrage heeft geleverd aan het succes, wordt VAN HARTE BEDANKT door de familie van de Guardian Group.

Download hier de slides van de presentaties.

.Collage pension mixer