FAQ Sanctieclausule

Alle informatie over de Sanctiewet bij Guardian Group Fatum


De Sanctiewet is de wettelijke basis voor nationale regels ter uitvoering van internationale sanctiemaatregelen. Als uitvloeisel van internationale ontwikkelingen  waaronder terroristische acties, hebben de Verenigde Naties en de Europese Unie sanctiemaatregelen uitgevaardigd tegen daartoe in aanmerking komende personen, organisaties en/of landen die vermeld staan op de zogenoemde sanctielijsten. Deze sanctiemaatregelen zijn inmiddels in onze nationale wetgeving verankerd:

  • het bevriezen van tegoeden
  • het verbieden van het ter beschikking stellen van financiële middelen
  • het verbieden van financiële diensten inclusief het afsluiten van (bepaalde) verzekeringen

Guardian Group Fatum als organisatie maar zeker als financiële dienstverlener is verplicht om te voorkomen dat (financiële) middelen al dan niet direct in handen komen van ongewenste partijen. Sanctiemaatregelen zijn wettelijk vastgelegd en zijn dus ook van toepassing op de polisvoorwaarden van Guardian Group Fatum. Verzekeraars worden vereist om dit punt te verduidelijken in de polissen.

 

Guardian Group Fatum verduidelijkt de werking van de sanctiewet aan de hand van een zogenaamde sanctieclausule. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de clausule: ‘Sanctie Beperking en Uitsluitingsclausule’ op uw polis toegepast en zal voortaan worden toegevoegd bij uw polis.

De werking van de sanctiemaatregelen geldt voor de dekking van uw polis(sen) én voor de activiteiten die Guardian Group Fatum voor u uitvoert. In uw polis wordt een verduidelijking  aangebracht aan de hand van een sanctieclausule. De betreffende tekst van sanctieclausule kunt u hier nalezen.

Wij willen benadrukken dat het toevoegen van de sanctieclausule geen wijziging van dekking betreft. Op polissen zonder sanctieclausule is de Sanctiewet namelijk ook van toepassing.

U kunt ook gevraagd worden om aanvullende informatie te geven bij de acceptatie of verlenging van een verzekering omdat Guardian Group Fatum verplicht is deze informatie van u als klant vast te leggen. De reden hiervan is dat de Guardian Group Fatum moet kunnen aantonen dat wij ons volledig hebben laten informeren en niet in strijd handelen met de sanctiewet- en regelgeving.