Opschorting WA Premieverhoging

Door de Overheid is per 1-1-18 aan de verzekeraars goedkeuring gegeven voor het verhogen van de WA verzekeringspremies voor motorrijtuigen. Het betre een goedkeuring na een lang traject (sedert 1999) waarbij de verzekeraars verenigd in de Curaçao & Bonaire Insurance Association ‘CBIA’ nauw betrokken waren.

Als lid van de CBIA hebben wij onze premieverhoging van 13,5% doorgevoerd én gecommuniceerd naar stakeholders onder wie onze klanten, het intermediair (tussenpersonen) en anderen. Desondanks is onlangs binnen het nationaal dialoog, op verzoek van de Overheid, overeenstemming bereikt tussen  vertegenwoordigers van de CBIA en de Overheid om de aangekondigde WA premie verhoging van 13,5% tot nader order op te schorten. Guardian Group Fatum hee als lid van de CBIA haar volledige medewerking verleend aan dit besluit.

Dit besluit houdt onder andere in dat voor onze verzekeringnemers voor wat betre de WA motorrijtuigenverzekering:

  • Per 01 januari 2018 de verzekeringen zónder de premieverhoging zullen prolongeren (per vervaldatum verlengd zullen worden);
  • De brief inzake de aangekondigde premieverhoging die enkele van onze klanten hebben ontvangen als ‘niet verzonden’ kan worden beschouwd;
  • De aanschrijvingsbrief betreffende de prolongatie, zonder de aangekondigde premieverhoging, van 01 Januari 2018 nog wél wordt verzonden naar de klant;
  • Voor degenen die reeds betaald hebben, deze door Guardian Group Fatum reeds ontvangen meer-premie als gevolg van de aangekondigde premieverhoging, aan de klanten zal worden gerestitueerd;
  • Klanten van wie de verzekeringen via het intermediair lopen, zich zoals te doen gebruikelijk kunnen wenden tot het intermediair voor de betaling van de premie en eventueel restitutie van de meer-premie.

Wij vertrouwen erop onze WA autoverzekeringnemers hiermee volledig te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot dit besluit of over de hoogte van uw premie, neem dan contact op met Guardian Group Fatum Customer Care: (+5999) 7777 170.