Suggesties of Klachten

Wij van Guardian Group Fatum waarderen uw mening. Heeft u feedback voor ons dan horen wij graag van u.

Vul hetonderstaande formulier in met uw klacht of suggestie of klancht en klik op submit.  Als u liever op een andere manier contact met ons opneemt kan dat ook,  telefonisch of via e-mail:

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
 


  • "Serving people" is een belangrijke kernwaarde voor Guardian Group Fatum. We nemen uw feedback serieus en behandelen elke suggestie, zorg of klacht op de juiste manier. We maken er een punt van om binnen 24 uur te reageren met een update van uw suggestie, bezorgdheid of klacht.


U moet ten minste een bevestiging ontvangen met een update binnen 24 uur. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van het geval kunnen we direct antwoorden.

Wij zullen u informeren over het resultaat.

Als u een klacht over de dienstverlening van een specifieke vertegenwoordiger heeft, vraag dan voor de manager die verantwoordelijk is voor de desbetreffende afdeling.

De manager die verantwoordelijk is, samen met de compliance officer, zal zorgen voor een snelle en objectieve evaluatie van de klacht en beslist over de te nemen maatregelen. Indien van toepassing kan er aan u gevraagd worden om aanvullende informatie te verstrekken, hetzij persoonlijk, telefonisch of schriftelijk.

De uitkomst

Wij zullen u schriftelijk informeren over het resultaat van ons onderzoek. Echter, kan het af en toe zo zijn dat het noodzakelijk is om nader onderzoek uit te voeren om ervoor te zorgen dat we uw klacht volledig en juist behandelen. Als dit gebeurt, houden we u op de hoogte over de voortgang van uw klacht.

In het onwaarschijnlijke geval dat we niet in staat zijn om uw klacht na ontvangst op te lossen, of als u niet tevreden bent met onze laatste reactie, dan kunt u contact opnemen met de Consumer Foundation voor een onafhankelijke evaluatie van de klacht.

Consumer Foundation