FAQ

Onderstaand vindt u enkele veelgestelde vragen over de recent verstuurde winstbrieven.


De winstprognose die wij bij aanvang van de verzekering hebben verstrekt was gebaseerd op de toen geldende marktomstandigheden.  De marktomstandigheden zijn echter sindsdien fundamenteel gewijzigd.

Dit betekent dat u er rekening mee moet houden dat de winstprognose op de einddatum lager of hoger zal kunnen zijn dan in de offerte werd vermeld.

De winstbeschrijving vindt plaats op het moment dat de polis tot de einddatum in stand wordt gehouden. Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering zal er geen winst worden uitgekeerd.

Nee, de winstprognose is echt een prognose op basis van de huidige marktomstandigheden. Deze prognose is niet gegarandeerd en u kunt hieraan geen rechten ontlenen.