Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van Guardian Group

De Guardian Group streeft ernaar om zaken te doen op een maatschappelijk verantwoorde manier, met inachtneming van een ethische bedrijfsvoering in alle gebieden waarin het bedrijf actief is. Guardian Group is een klantgericht bedrijf, dat waarde hecht aan mensen, vertrouwen, integriteit en een kwalitatief goede dienstverlening; deze vier speerpunten vormen de basis voor de aanpak van dit bedrijf voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Guardian Group stimuleert actief de individuele en maatschappelijke ontwikkeling door inspanningen te ondersteunen die gericht zijn op verbetering van het welzijn en verwezenlijking van het menselijk potentieel in de gemeenschappen en gebieden waarin het bedrijf actief is.

De MVO-principes van Guardian Group zijn gebaseerd op het volgende:

 • Guardian Group streeft ernaar een actieve rol te spelen in de bevordering van het welzijn van onze gemeenschap, in samenwerking met andere maatschappelijk betrokken organisaties en personen.
 • Guardian Group zal zich inzetten om projecten ten behoeve van de gemeenschap te ondersteunen of initiëren door het management en personeel hierbij te betrekken.
 • Guardian Group wil een 'zorgzaam bedrijf' zijn, en wil haar bedrijfswaarden openlijk uitdragen, en tegelijkertijd positief reageren op opkomende maatschappelijke prioriteiten en verwachtingen in het Caraïbisch gebied en elders.
 • Guardian Group wil op een ethische manier zakendoen, in het belang van de bredere gemeenschap.
 • Guardian Group wil de belangen van aandeelhouders in balans brengen met de belangen van de regio en de gemeenschap.


Guardian Group zal haar kennis en haar toonaangevende positie binnen de financiële dienstensector en in de regio inzetten om initiatieven ter bevordering van de gezondheid te ondersteunen en vooruit te helpen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), houdt gezondheidsbevordering het volgende in:

 • Een gezond openbaar beleid opstellen
 • Ondersteunende omgevingen creëren
 • Communautaire actie versterken
 • Persoonlijke vaardigheden ontwikkelen door voorlichtings- en opleidingsvaardigheden
 • De gezondheidszorg meer richten op het voorkomen van ziekten en het bevorderen van de gezondheid.

Guardian Group onderkent dat chronische, niet-besmettelijke ziekten (diabetes, hoge bloeddruk, kanker en hartaandoeningen) een zware wissel trekken op de Caribische regio, zowel in menselijk als economisch opzicht. Guardian Group kiest voor gezondheidspromotie als breder overkoepelend MVO-initiatief in alle gebieden waarin het bedrijf actief is en zo:

 • investeert het bedrijf in de gezondheid en het welzijn van de mensen in het Caribisch gebied en helpt het de gezondheid in dit deel van de wereld duurzaam te bevorderen;
 • stemt het bedrijf zijn MVO-programma strategisch af op de kernwaarden van zijn bedrijfsactiviteiten, die draaien om het maken van verstandige leefstijlkeuzes;
 • vervult het bedrijf zijn rol als maatschappelijk verantwoorde onderneming en gedraagt het zich conform zijn kernwaarden en principes.


Guardian Group is zich volledig bewust van andere goede doelen in het Caribisch gebied die zouden moeten worden gestimuleerd, zoals vermindering van armoede, cultuurbehoud, enzovoorts Het bedrijf neemt hiermee echter een strategisch besluit om zijn middelen te concentreren op een duidelijk omschreven gebied, om de impact van deze MVO-programma's zo groot mogelijk te maken en een gedragsverandering onder de bevolking teweeg te brengen.

Het gezondheids- en welzijnsproject van onze groep heet Livewell. We hebben vier eenvoudige maatregelen die we in al onze MVO-projecten kenbaar zullen maken om de gemeenschappen die wij dienen te helpen om beter en gezonder te gaan leven.

 • Kom in beweging
 • Maak gezonde voedingskeuzes
 • Meten is weten
 • Balans in uw leven.