Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Daarom hebben wij dit beleid voor u opgesteld, om voor u inzicht te verschaffen in de manier waarop wij omgaan met het verzamelen, gebruiken, communiceren en bekendmaken van persoonlijke gegevens. De volgende hoofdpunten vatten ons privacybeleid samen:

 • Voor of tijdens het verzamelen van persoonlijke gegevens zullen wij aangeven voor welk doel de gegevens worden verzameld.
   
 • We zullen persoonlijke gegevens uitsluitend verzamelen en gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden en andere daarmee verenigbare doeleinden, tenzij we toestemming verkrijgen van de betreffende persoon of zoals wettelijk vereist.
   
 • We zullen persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verwezenlijken van deze doeleinden.
   
 • We zullen persoonlijke gegevens op wettige en eerlijke wijze verzamelen, waar nodig met medeweten of toestemming van de betreffende persoon.
   
 • De persoonlijke gegevens moeten betrekking hebben op de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en moeten, voor zover noodzakelijk voor deze doeleinden, correct, volledig en up-to-date zijn.
   
 • Wij zullen persoonlijke gegevens met redelijke veiligheidsmaatregelen beschermen tegen verlies of diefstal en tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
   
 • Wij zullen de informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke gegevens eenvoudig toegankelijk maken voor klanten.
   
 • Wij streven ernaar zaken te doen in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens wordt beschermd en in stand gehouden.