Inboedel

Wat is verzekerd?
De Guardian Group inboedelverzekering dekt uw bezittingen in en om uw huis tegen de financiële gevolgen van diefstal en schade door onder andere:

  • Brand en eventueel aanverwante bluswerkzaamheden
  • Waterverlies bij schade aan de waterleiding
  • Diefstal

Daarnaast dekt Guardian Group onder andere de bereddingskosten. Dit zijn kosten boven de verzekerde som die de verzekerde maakt bij of na een gedekte gebeurtenis om verdere schade te voorkomen.

Wilt u weten wat precies gedekt is of wilt u een polis op maat? Neem dan contact op met uw broker of Guardian Group.