Gaurdian Group Image

Vertel ons over jezelf

Forms


U kunt hier het aanvraag- en schadeformulier van het gewenste product downloaden printen en invullen.

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend kunt u het formulier inscannen en e-mailen naar direct@myguardiangroup.com. Een adviseur van Guardian Group zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Als u het schadeformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend kunt u het formulier inscannen en e-mailen naar claims@myguardiangroup.com. Een schadebehandelaar van Guardian Group zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Een schade, verlies of diefstal melden gaat bij Guardian Group gelukkig eenvoudig en snel en bent u er snel en soepel bovenop. Bekijk hieronder de stappen die u, waar nodig en van toepassing, dient te ondernemen. Doorloop de stappen en neem daarna contact op met Guardian Group of uw broker.

Vergeet niet in het geval van een schade het volgende te doen:

  1. Is er sprake van diefstal, vandalisme, verlies of een ongeval met een tegenpartij? Doe direct aangifte bij de politie. De politie stelt een proces-verbaal op. Mocht u later nog aanvullende schades ontdekken, dan kunt u deze apart opgeven. Deze komen in een aanvullend proces-verbaal te staan.
  2. Betreft het een grote schade, brand of letselschade? Schakel de benodigde hulpdiensten onmiddellijk in als daar noodzaak voor is.
  3. Neem bij een kleinere brand of waterschade zelf noodzakelijke maatregelen om de schade te beperken.
  4. Verzamel zo veel mogelijk bewijsstukken van eventuele beschadigde, verloren of gestolen bezittingen (rekeningen, garantiebewijzen, nota’s etc.) indien het diefstal, beschadiging of verlies van deze bezittingen betreft.
  5. Probeer eventueel foto’s te maken van de situatie ter verduidelijking.
  6. Meld de schade zo snel mogelijk bij Guardian Group of uw broker.


Gaurdian Group Image
Vraag een product aan
Gaurdian Group Image
Schade Melden